แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์
23 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ  แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) #สำหรับนักเรียน

คลิกที่ลิงก์ http://online.anyflip.com/thkxj/rocx/