ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
4 มีนาคม 2565
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2565) สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)