ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่ได้รับสิทธิ์ขึ้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
7 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)