ตารางสอบ (ย้อนหลัง) สำหรับนักเรียนที่ขาดสอบตามตารางสอบปกติ โดยมีเหตุอันควร
28 กันยายน 2565

ตารางสอบ (ย้อนหลัง) ปลายภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ระหว่างวันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2565 สำหรับนักเรียนที่ขาดสอบตามตารางสอบปกติ โดยมีเหตุอันควร