ตารางเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
10 ตุลาคม 2565

ตารางเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ตารางเรียนชั้น ม.1 t.ly/J2dL

ตารางเรียนชั้น ม.2 t.ly/nJev
 
ตารางเรียนชั้น ม.3 t.ly/ImSB
 
ตารางเรียนชั้น ม.4 t.ly/cBWh
 
ตารางเรียนชั้น ม.5 t.ly/4Icd
 
ตารางเรียนชั้น ม.6 t.ly/94Rn