ปฏิทินโรงเรียน #สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
11 พฤศจิกายน 2565

ปฏิทินโรงเรียน #สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

หมายเหตุ: วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม