ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (JEMS Program)
3 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (JEMS Program) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ปีการศึกษา 2566