ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
14 กรกฎาคม 2566
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคม 2566