• ...

  กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ณ เซ็นทรัลขอนแก่น

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง)ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะทางวิชาการเป็นการ..

 • ...

  กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2567

  วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณต่าง ๆ รอบโรงเรียน โดยดำเนินการภายใต้หลักกา..

 • ...

  กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

  กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 35 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) รายละเอียดราคาหนังสือจะแจ้งในวันพฤหัสบดี ที่ 16 พ.ค. 2567 ผู้ปกครองชำระค่าหนังสือและรับหนังสือในวันปฐมนิเทศ (รับชำระเป็นเงินสดเท่านั..

 • ...

  กิจกรรม KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation ประจำปี 2567

  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน "KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567  ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ ม..

 • ...

  ประกาศรับสมัครสรรหาผู้ประกอบการร้านค้า

  ประกาศรับสมัครสรรหาผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ..

 • ...

  SMD SUMMER ACADEMy 2024

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน "SMD SUMMER ACADEMy 2024" วันที่ 1-23 เมษายน 2567 - รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน https://kku.world/summer2024 - ผังห้องเรียน https://kku.world/summer32024 - ตารางเรียน https://kku.world/summer22024 >> ..