• ...

  กิจกรรมเปิดท้ายตลาดมือสอง

  วันที่ 15 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมเปิดท้ายตลาดมือสอง ภายในงานมีทั้งชม ชิม และชอป ร้านค้าและบริการจากนักเรียน อาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง มีสินค้าหลากหลายประเภทมาจำหน่ายในงาน ทั้งสินค้ามือหนึ่ง มือสอง กิ๊ปช็อป อาหาร เครื่อ..

 • ...

  กิจกรรม Big Cleaning Day

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมใจจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดห้องเรียนและอาคารสถานที่ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารเรียนรวมไปถึงห้องพักอาจารย์ เพื่อพัฒนาบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน ห้องสำนักงาน ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ เตรียมพร้อมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน..

 • ...

  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและทำบุญโรงเรียน

  วันที่ 15 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 49 รูป และพิธีถวายพระพรชัยมงคล โด..

 • ...

  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Enhancing Language Teaching for 21st Century Classroom”

  วันที่ 10 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Enhancing Language Teaching for 21st Century Classroom” ซึ่งมีการอบรม 2 หัวข้อ ในช่วงเช้าเป็นการอบรมเทคนิคการให้การปรึกษาเบื้องต้นสำหรับอาจารย์ประ..

 • ...

  ตรวจสุขภาพประจำปี คณาจารย์และบุคลากร

   วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่พยาบาล จากสถานพยาบาลสุขภาพ เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับคณาจารย์และบุคลากร ให้รู้ทันความผิดปกติก่อนที่จะเกิดโรค นำไปสู่..

 • ...

  กิจกรรม "รำลึกครูกลอนสุนทรภู่กวีกานท์ จดจารจารึกค่าอักษราภาษาไทย"

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรม “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่กวีกานท์ จดจารจารึกค่าอักษราภาษาไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความสำคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ และเรียนรู..

 • ...

  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

  วันที่​ 24​ กรกฎาคม ​2566 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม​ จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา​ ประจำปี​ 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียน พร้อมทั้งช่วยปลูกฝังให้นักเรียนได้ปฏิบัติธรรมในฐานะชาวพุทธ กล่อมเกลาจิตใจให้มีจิตใจบริสุ..

 • ...

  กิจกรรม “เสวนานักเขียนรุ่นเยาว์”

  วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรม “เสวนานักเขียนรุ่นเยาว์” โดยมีอาจารย์เบญจวรรณ ป้อมแสนศรี รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีผู้ร่วมเสวนาคือ เด็กหญิงโญณาห์ ติวเถาว์ นักเรียนระดับชั..

 • ...

  ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  วันที่ 23 มิถุนายน 2566 คณาจารย์และนักเรียนร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในโอกาสนี้ท่านได้ให้เกียรติกล่าวชื่นชมการทำงานของคณาจารย์ แ..

 • ...

  นักเรียน ม.6 Workshop คณะวิศวะ มข.

  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 งานแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) นำโดยอาจารย์ว่าที่ รต.วรวุฒิ สันประภา  และอาจารย์อลงกต ปีกลม อาจารย์กลุ่มสาระการงานอาชีพ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE ENKKU Maker Space และพิธีเปิดศูนย์กา..

 • ...

  แนะแนวการศึกษาต่อ จาก ม.มหิดล

  วันที่ 21 มิถุนายน 2566 งานแนะแนวการศึกษานำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยอาจารย์จากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา     ..

 • ...

  กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

  วันที่ 20 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ โดยการขับเคลื่อนของครูและคณะกรรมการนักเรียน ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้รู้จัก..

 • ...

  ส่งมอบหน้าที่และอุดมการณ์ “ประธานคณะกรรมการนักเรียน รุ่นที่ 41”

  วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นางสาววรนิษฐา ไชยต้นเทือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/4 ประธานคณะกรรมการนักเรียน รุ่นที่ 40 ได้กล่าวอำลาตำแหน่งที่ตนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถมาเสมอ กล่าวขอบคุณคณาจารย์ที่ให้คำแนะนำ มอบประสบการณ์อันมีค่าให้มีทักษะในการทำงาน กล่าวขอบคุณทีมงานคณะกรรมการนักเรีย..

 • ...

  กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566

  ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย รู้จักการผู้นำ ผู้ตาม การทำงานร่วมกับผู้อื่น และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชา..