• ...

    โครงการสานฝันสู่อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

    ในวันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้รับเกียรติจาก ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ ท่านที่ปรึกษาคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสานฝันสู่อุดมศึกษา (DD3P) ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทย..

  • ...

    รับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

    เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย ศรีสำราญ รักษษการรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทย..