• ...

  การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 1 (รูปแบบออนไลน์)

       ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่มีความรุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) มีความห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงในกา..

 • ...

  ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี

  ขอให้นักเรียนลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 1-11 มิถุนายน 2564 โดยให้นักเรียนคลิกเข้าไปที่ลิงก์ https://reg-smd.kku.ac.th/ หรือแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ และทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อฝ่ายงานทะเบียนทันที ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี   https://reg-..

 • ...

  ลงทะเบียนวิชาชุมนุม

  ขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมอีเมลและรหัสนักเรียน ให้พร้อม เพื่อใช้ในการลงทะเบียนวิชาชุมนุม ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้ ลงทะเบียนวิชาชุมนุม ..

 • ...

  รับการตรวจประเมินภายใน ประจำปี 2563

  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ไพทูล นารคร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 นำโดย ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ รศ.ดร.นุชวนา เห..

 • ...

  ประกาศ การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

      ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่ลิงก์นี้ t.ly/OD7e ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่ลิงก์นี้ t.ly/iOHv ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่ลิงก์นี้ t.ly/iOHv ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาป..

 • ...

  การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)

    ขั้นตอนการปฐมนิเทศรูปแบบออนไลน์ (Student E-Orientation) สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ลงทะเบียน เวลา 08.30 - 09.00 น. เพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศออนไลน์ไ..

 • ...

  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

    ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่ลิงก์นี้ t.ly/OD7e ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่ลิงก์นี้ t.ly/iOHv ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่ลิงก์นี้ t.ly/iOHv ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คล..

 • ...

  กำหนดการจำหน่ายหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

  เรียนแจ้งกำหนดการจำหน่ายหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 แก่นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ซึ่งทางโรงเรียนฯ จะแจ้งรายละเอียดค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ราคาหนังสือฯ และสมุด ในวันที่ 15 พ.ค. 2564 ที่ https://smd.satit.kku.ac.th หมายเหตุ: ..

 • ...

  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาล

  ชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยจาก COVID-19 #ร่วมบริจาคได้ที่ - ธนาคาร กสิกรไทย สาขามหาวิทยาลั..

 • ...

  เชิญชวนร่วมส่งแรงใจ เชียร์เยาวชนไทยในเวทีประกวดระดับโลก

  เชิญชวน มาร่วมส่งแรงใจ เชียร์ตัวแทนเยาวชนไทย ในเวทีประกวดระดับโลก ร่วมเป็นกำลังใจให้ตัวแทนประเทศ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จำนวน 2 ทีม ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งาน Regeneron ISEF 2021 (International Science and Engineering Fair) จัดโดย Society..

 • ...

  ชมรมผู้ปกครองและครูฯ มอบชุดสูทสากลนักเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์

  วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. คุณณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์ ประธานชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) และคณะกรรมการชมรมฯ มอบชุดสูทสากล จำนวน 9 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,500 บาท ให้กับนักเรียนตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ใน..