• ...

  เชิญชวนร่วมส่งแรงใจ เชียร์เยาวชนไทยในเวทีประกวดระดับโลก

  เชิญชวน มาร่วมส่งแรงใจ เชียร์ตัวแทนเยาวชนไทย ในเวทีประกวดระดับโลก ร่วมเป็นกำลังใจให้ตัวแทนประเทศ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จำนวน 2 ทีม ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งาน Regeneron ISEF 2021 (International Science and Engineering Fair) จัดโดย Society..

 • ...

  ชมรมผู้ปกครองและครูฯ มอบชุดสูทสากลนักเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์

  วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. คุณณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์ ประธานชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) และคณะกรรมการชมรมฯ มอบชุดสูทสากล จำนวน 9 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,500 บาท ให้กับนักเรียนตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ใน..

 • ...

  กิจกรรมประเมินผลการเรียนร่วมกับผู้ปกครอง

    เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมประเมินผลการเรียนร่วมกับผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน ที่ควรส่งเสริมสนับสนุน หรือพฤติกรรมที่จำเป็นต้องแก้ไข เพื่อหาแนวทางใน..

 • ...

  กิจกรรมสัมมนา ผู้บริหารและหัวหน้างานเพื่อรองรับการทำงานแบบ Smart

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้างานเพื่อรองรับการทำงานแบบสมาร์ต ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและหัวหน้างาน และปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานที่สนองตอบต่อการทำงานและการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของสังคม (D..

 • ...

  แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

  วันที่ 12 มีนาคม 2564 งานแนะแนวการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) นำนักเรียนเข้าร่วมรับฟังแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น The 20th Japan Education Fair In Khon Kaen ณ ห้อง ED-TEAL คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทย..

 • ...

  กิจกรรมเตรียมความพร้อม O-NET ม.3

  ฝ่ายวิชาการและวิจัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ม.3 ประจำปี 2563 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญตระหนักและเข้าใจในข้อปฏิบัติต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดติวให้กับนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ว..

 • ...

  เปิดตัววงโปงลางน้องใหม่สาธิตมอดินแดง

  วันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมเปิดวงโปงลางน้องใหม่สาธิตมอดินแดงขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และต่อยอดองค์ความรู้ด้านมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยการแสดงวงโปงลางในวันนี้เครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดงส่ว..

 • ...

  ชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่ง 2 รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ

  วันที่ 2 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมแสดงความชื่นชม ยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน และรางวัลนักเรียนที่มีผลงานโดดเด่น จากการเข้าร่วมกิจกรรม The 10th Online-ASEAN+3 Student Camp for the Gifted in Scienc..

 • ...

  กิจกรรมวันมาฆบูชา

  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และกรรมการนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาที่วัดป่าโนนม่วง โดยมีกิจกรรมฟังธรรมเทศนาจากพระสงฆ์การถวายจตุปัจจัยไทย ทาน พร้อมด้ว..

 • ...

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงาน

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 อาจารย์ไพทูล นารคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์  ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงา..

 • ...

  หอสมุด มข. มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบสแกนใบหน้า

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูล นารคร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) รับมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและสแกนใบหน้า ด้วยเทคโนโลยี AI จากหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้มอบให้กับโรงเรียนฯ เพื่อใช้ตรวจจับ คัดกรองนักเรียนในการเข้าโรงเรียน ..

 • ...

  ชมรมผู้ปกครองและครูมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ

  ชมรมผู้ปกครองและครูฯ มอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้โรงเรียน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) นำโดย นางณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิล ประธานชมรมฯ นำเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัตแบบขาตั้งติดจำนวน 3 เครื่อง มอบให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย..

 • ...

  กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 35 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) โดย พระมหาบุญตา ชาตะปุณโญ และคณะสงฆ์วัดเกาะทอง จำนวน 5 รูป โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ เป็นประธานในพิธีจุ..

 • ...

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563

      กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ณ ห้องประชุม 35 ปี และ บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคาร 7 ปี โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ..