• ...

  บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  วันที่ 1 มิถุนายน 2566 อาจารย์ไพทูล นารคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) กล่าวต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รั่วสาธิตมอดินแดง เนื่องในโอกาสเปิดเรียนวันแรก พร้อมด้วย อาจารย์เบญจวรรณ ป้อมแสนศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ให้แนวทางในการเรียนอย่างมีความสุขต..

 • ...

  กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

  วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงนโยบายของทางโรงเรียน เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน และระเบียนข้อปฏิบัติต่าง ๆ ให้กับนักเรียนแ..

 • ...

  รับนักศึกษาปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 อาจารย์นุจรีย์ เชิดชูบัณฑิต รักษาการแทนผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยคณะผู้บริการ และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ให้การต้อนรับ ผศ.ศิริพงษ์ เพียศิริ ในการส่งมอบนักศึกษา เข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 20 คน โดยงานร่วมผลิตบัณ..

 • ...

  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565

  วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) นำโดย อาจารย์นุจรีย์ เชิดชูบัณฑิต รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคากร ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้องรับคณะผู้ประเมินภายใน ประกอบด้วย ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ประธานกรรมการตรวจประเมิน พร..

 • ...

  กิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพ ม.1 (21st Century skills)

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (21stCentury skills) ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดการเร..

 • ...

  กิจกรรมค่าย SEMS _ SCiUS ปีการศึกษา 2565

  วันที่ 24-27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) โดยอาจารย์ ดร.ประเทืองสุข มณีล้ำ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานค่ายและคณาจารย์จากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 12 ท่าน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างสมรรถนะสู่ความเป็นเลิศ สำหรับนักเรียนโค..

 • ...

  กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมข้ามภาษา (วันตรุษจีน) ประจำปีการศึกษา 2565

  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมข้ามภาษา (วันตรุษจีน) ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงละครประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน การแสดงโชว์ชุดรำพัดประย..

 • ...

  กิจกรรมด้วยรักกตัญญูจากใจลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2565

  กว่าจะเป็นต้นไม้งานนาม "สาธิต" แผ่เงาร่มพรมชีวิตสถิตสมัย ผ่านฤดูผลัดดอกพริ้งผลิกิ่งใบ หยั่งรากลึกผนึกใจ - ใกล้-ผูกพัน ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมด้วยรักกตัญญูจากใจลูกศิษย์ ประจำปีการศึก..

 • ...

  กิจกรรมดีเบตประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

  กิจกรรมดีเบตประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 รับฟังวิสัยทัศน์ของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้ง 3 เบอร์ เพื่อตัดสินใจก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนทุกท่านมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองในการเลือกผู้ที่จะเป็นประธานนักเรียนในป..

 • ...

  ผลการการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น“SMD Japanese Culture Day 2022”

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น“SMD Japanese Culture Day 2022” จัดการแข่งขันโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักเรียนได้รับรางวัลตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้ ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อได้รับรา..

 • ...

  ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษาจีน

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษาจีน“中文比赛”จัดการแข่งขันโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักเรียนได้รับรางวัลตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้ ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อได้รับรางวัล ติดต่อ อาจารย์ภัคกุล บุตร..