• ...

  อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล

  อาจารย์จิระพงค์ จันเสน อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลหลักสูตร FA THAILAND FUTSAL INTRODUCTORY COURSE เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพให้ผู้ฝึกอบรมได้รับ ทักษะและประสบการณ์ด้านกีฬาฟุตซอล เพื่อที่จะฝึกสอนให้แก่ เยาวชนและนักกีฬาลีกอาชีพ ในการอ..

 • ...

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการ” ประจำปีงบประมาณ 2564

  วันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 7 ฝ่าย ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมนาข่าบุรี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มี OKRs และยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ Objectives and Key Resul..

 • ...

  โครงการปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่ ประจำปี 2563

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 อาจารย์เชรษฐรัฐ กองรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่ปี ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และบัณฑิตศึกษา เป็นผู้เปิด..