• ...

  ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  วันที่ 23 มิถุนายน 2566 คณาจารย์และนักเรียนร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในโอกาสนี้ท่านได้ให้เกียรติกล่าวชื่นชมการทำงานของคณาจารย์ แ..

 • ...

  นักเรียน ม.6 Workshop คณะวิศวะ มข.

  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 งานแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) นำโดยอาจารย์ว่าที่ รต.วรวุฒิ สันประภา  และอาจารย์อลงกต ปีกลม อาจารย์กลุ่มสาระการงานอาชีพ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE ENKKU Maker Space และพิธีเปิดศูนย์กา..

 • ...

  แนะแนวการศึกษาต่อ จาก ม.มหิดล

  วันที่ 21 มิถุนายน 2566 งานแนะแนวการศึกษานำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยอาจารย์จากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา     ..

 • ...

  กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

  วันที่ 20 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ โดยการขับเคลื่อนของครูและคณะกรรมการนักเรียน ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้รู้จัก..

 • ...

  ส่งมอบหน้าที่และอุดมการณ์ “ประธานคณะกรรมการนักเรียน รุ่นที่ 41”

  วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นางสาววรนิษฐา ไชยต้นเทือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/4 ประธานคณะกรรมการนักเรียน รุ่นที่ 40 ได้กล่าวอำลาตำแหน่งที่ตนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถมาเสมอ กล่าวขอบคุณคณาจารย์ที่ให้คำแนะนำ มอบประสบการณ์อันมีค่าให้มีทักษะในการทำงาน กล่าวขอบคุณทีมงานคณะกรรมการนักเรีย..

 • ...

  กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566

  ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย รู้จักการผู้นำ ผู้ตาม การทำงานร่วมกับผู้อื่น และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชา..

 • ...

  บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  วันที่ 1 มิถุนายน 2566 อาจารย์ไพทูล นารคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) กล่าวต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รั่วสาธิตมอดินแดง เนื่องในโอกาสเปิดเรียนวันแรก พร้อมด้วย อาจารย์เบญจวรรณ ป้อมแสนศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ให้แนวทางในการเรียนอย่างมีความสุขต..

 • ...

  กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

  วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงนโยบายของทางโรงเรียน เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน และระเบียนข้อปฏิบัติต่าง ๆ ให้กับนักเรียนแ..