• ...

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย

  ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) อาจารย์ไพทูล นารคร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก University of Negeri Surabaya ประเทศอิ..

 • ...

  กิจกรรมประเมินผลร่วมกับผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  วันที่ 28 ตุลาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมประเมินผลการเรียนร่วมกับผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการให้คณาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วนร่วมในการสะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน ด้านพฤติกรรม ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การพัฒนาศักยภาพของ..

 • ...

  กิจกรรมด้วยรักกตัญญูจากใจลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2566

  กิจกรรมด้วยรักกตัญญูจากใจลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2566 “วันเกษียณคือวันอันเกษม ล้วนปรีดิ์เปรมด้วยรักล้นท้นความหมาย ความทรงจำร้อยถักเชื่อมไม่เสื่อมคลาย ถักทอสายแห่งสัมพันธ์นิรันดร” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง..

 • ...

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาล 6 นครอุดรธานี

  วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี นำโดยผู้อำนวยการกฤษดา โสภา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 35 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย..

 • ...

  เตรียมความพร้อม ม.6 จัดทำ Portfolio ในโครงการ "สานฝันสู่อุดมศึกษา"

  วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้รับเกียรติจาก คุณธีรยุทธ บาลชน ผู้เชี่ยวชาญงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาติวให้ความรู้และเทคนิควิธีการการออกแบบ Portfolio แบบมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำ Portfol..