• ...

  เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “Smd International Day 2022

  ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “Smd International Day 2022 โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษต่าง นักเรียนเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2565 และสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันแต่ละทักษะ เพิ่มเติ..

 • ...

  รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย

  วันที่ 10 มกราคม 2565 ผศ.วิชิต เผือกนอก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล พร้อมด้วยอาจารย์ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ สันประภา หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา นำนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย ที่กอง..

 • ...

  ผลการประกวดการ์ดวันคริสต์มาส

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการประกวดการ์ดวันคริสต์มาส จัดการแข่งขันโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ธันยวีย์ วงศ์วิลาศสกุล ม.2/4 นักเรียนระดับชั้น..

 • ...

  พิธีเปิดกิจกรรมสานฝันสู่อุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

  เมื่อวันพุธ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ไพทูล นารคร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมสานฝันสู่อุดมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ประธานและคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู โรงเ..

 • ...

  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียน

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เล็งเห็นความสำคัญในความปลอดภัยของนักเรียน คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อเป็นการปกป้องการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covic-19) ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในหลาย ๆ พื้นที่ ดังนั้นงานฝ่ายอาคารและสถานที่จึงได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนทั..

 • ...

  แนะแนวการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

  วันที่16 มิถุนายน 2564 งานแนะแนวการศึกษา นำนักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมและวางแผนเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป       ..

 • ...

  การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 1 (รูปแบบออนไลน์)

       ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่มีความรุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) มีความห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงในกา..