• ...

    รายละเอียดขอคืนเงินค่าจัดกิจกรรมพัฒนาจิตนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

    เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)​ ทำให้ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาจิตได้ ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการคืนเงินนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 จำนวนคนละ 600 บาท โดยให้ผู้ปกครอง/นักเรียน กรอกข้อมูลระหว่างวันที่ 10-17 กันยายน 2564 ตามลิ้..

  • ...

    พิธีเปิดกิจกรรมสานฝันสู่อุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

    เมื่อวันพุธ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ไพทูล นารคร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมสานฝันสู่อุดมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ประธานและคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู โรงเ..