• ...

  แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

  ขอเชิญเข้าร่วม งานแนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศญี่ปุ่น วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง ED-TEAL คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ..

 • ...

  ประกาศผลสอบรอบแรก โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.มข)

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน“โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” (โครงการ วมว.-มข.) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 >>อ่านประกาศได้ที่นี่ :https://d..

 • ...

  เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “Smd International Day 2022

  ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “Smd International Day 2022 โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษต่าง นักเรียนเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2565 และสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันแต่ละทักษะ เพิ่มเติ..

 • ...

  ตารางสอบออนไลน์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  ตารางสอบออนไลน์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2565   ..

 • ...

  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครนักเรียนเสริม ประจำปีการศึกษา 2565

  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครนักเรียนเสริม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินหลังการรับชมวิดีทัศน์ ลิงก์ และQR-Code  แบบประเมินประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครนักเรียนเสริม ..

 • ...

  ปฏิทินการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 15 - 31 มกราคม 2565

  ปฏิทินการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 15 - 31 มกราคม 2565    โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Online ทุกระดับชั้น ตามประกาศ จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 61 และตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป จัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning และแบบ On-Site โดยสลับสัปดาห์มาเรียน On-site ระหว่างนักเรียน..

 • ...

  ผลการประกวดการ์ดวันคริสต์มาส

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการประกวดการ์ดวันคริสต์มาส จัดการแข่งขันโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ธันยวีย์ วงศ์วิลาศสกุล ม.2/4 นักเรียนระดับชั้น..

 • ...

  ปฏิทินการจัดการเรียนการสอน ประจำเดือนมกราคม 2565

  ปฏิทินการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565 โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Online ทุกระดับชั้น ตามประกาศ จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 60 และตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning และแบบ On-Site โดยสลับสัปดาห์มาเรียน On-site ระหว่างนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น และนักเ..