• ...

  เชิญชวนเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

  ขอเชิญ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ โรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ..

 • ...

  ตรวจสอบราคาหนังสือ ปีการศึกษา 2566

  ตรวจสอบราคาหนังสือ เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ม.1/1 https://kku.world/book1-1 ระดับชั้น ม.1/2 https://kku.world/book1-2 ระดับชั้น ม.1/3 https://kku.world/book1-3 ..

 • ...

  กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

  กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ประจำปีการศึกษา 2566  วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 35 ปี - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 08.30-12.00 น. - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 13.00-16.00 น. หมายเหตุ : ผู้ปกครองและน..

 • ...

  กิจกรรมเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SMD Summer 2023)

  กิจกรรมเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (Summer 2023) ระหว่างวันที่ 3-28 เมษายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) หลักการและเหตุผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)  มีนโยบายส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ โดยกิจกรรมเรียนภาคฤดูร้อน..

 • ...

  กำหนดการมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

  กำหนดการ มอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566 ระดับชั้น ม.4 เวลา 08.30 - 11.30 น. ระดับชั้น ม.1 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ โรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) #หมายเหตุ: มีร้านค้าจำหน่ายชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบขอ..