• ...

  ผลการประกวดการ์ดวันคริสต์มาส

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการประกวดการ์ดวันคริสต์มาส จัดการแข่งขันโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ธันยวีย์ วงศ์วิลาศสกุล ม.2/4 นักเรียนระดับชั้น..

 • ...

  ปฏิทินการจัดการเรียนการสอน ประจำเดือนมกราคม 2565

  ปฏิทินการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565 โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Online ทุกระดับชั้น ตามประกาศ จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 60 และตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning และแบบ On-Site โดยสลับสัปดาห์มาเรียน On-site ระหว่างนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น และนักเ..

 • ...

  ประกาศ การจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์ (Online) ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2565

  เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างแพร่หลาย และรุนแรงในหลายพื้นที่ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่มีการหยุดยาว ซึ่งบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนอาจมีการเดินทางไปยังพื้นที่ต่าง ๆ และมีการจัดกิจกรรมทางสังคม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลั..

 • ...

  ขอเชิญชวน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งความสุข

  ขอเชิญชวน นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมส่งความสุข ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook Live ทางเพจของโรงเรียน พร้อมลุ้นรับของขวัญมากมาย มาเข้าร่วมสนุกกันเยอะๆ นะคะ ..

 • ...

  แผนงานรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 (COVID-19)

  แผนงานรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 (COVID-19) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อเตรียมการเปิดเรียนในรูปแบบ On-site และ Hybrid ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   http://online.anyflip.com/thkxj/jrot/   http://online.anyflip.com/thkxj/jrot/ ..

 • ...

  ประกาศเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ on-site

  ประกาศเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ on-site โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ on-site ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ขอรับการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดก..

 • ...

  คลิปวีดีโอมาตราการข้อปฏิบัติสาธิตพิชิตโควิด

  คลิปวีดีโอมาตราการข้อปฏิบัติสาธิตพิชิตโควิด ตามแผนรองรับมาตราการเตรียมเปิดภาคเรียนแบบ on-site ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด 19 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และคณาจารย์บุคลากรทุกท่าน โปรดศึกษาและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของ..