• ...

  ผลการการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น“SMD Japanese Culture Day 2022”

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น“SMD Japanese Culture Day 2022” จัดการแข่งขันโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักเรียนได้รับรางวัลตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้ ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อได้รับรา..

 • ...

  ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษาจีน

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษาจีน“中文比赛”จัดการแข่งขันโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักเรียนได้รับรางวัลตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้ ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อได้รับรางวัล ติดต่อ อาจารย์ภัคกุล บุตร..

 • ...

  แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

  ขอเชิญเข้าร่วม งานแนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศญี่ปุ่น วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง ED-TEAL คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ..

 • ...

  ประกาศผลสอบรอบแรก โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.มข)

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน“โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” (โครงการ วมว.-มข.) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 >>อ่านประกาศได้ที่นี่ :https://d..