• ...

  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2564 โดย รหัสในการเข้าสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอให้นักเรียนติดตามข่าวสาร และประกาศจากทางโรงเรียนฯ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป ..

 • ...

  งานแนะแนว เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

  งานแนะแนวและทุนการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา    ทุนละ 4,000 บาท จำนวน 9 ทุน    ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 2 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 23 กรกฎาคม 2564 เงื่อนไขการรับสมัคร - เป็นนักเรียนที่มีความจำเป็นที่ต้องขอ..

 • ...

  การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 4 (แบบออนไลน์)

  เรียนแจ้งผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covic-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โรงเรียนตระหนักในความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อเป็นการปกป้องการ..

 • ...

  การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 3

  การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 3 ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพ โดยจะเปิดเรียนในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On-Site (100%)  นัก..

 • ...

  ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี

  ขอให้นักเรียนลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 1-11 มิถุนายน 2564 โดยให้นักเรียนคลิกเข้าไปที่ลิงก์ https://reg-smd.kku.ac.th/ หรือแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ และทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อฝ่ายงานทะเบียนทันที ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี   https://reg-..

 • ...

  ลงทะเบียนวิชาชุมนุม

  ขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมอีเมลและรหัสนักเรียน ให้พร้อม เพื่อใช้ในการลงทะเบียนวิชาชุมนุม ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้ ลงทะเบียนวิชาชุมนุม ..

 • ...

  ประกาศ การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

      ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่ลิงก์นี้ t.ly/OD7e ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่ลิงก์นี้ t.ly/iOHv ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่ลิงก์นี้ t.ly/iOHv ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาป..

 • ...

  การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)

    ขั้นตอนการปฐมนิเทศรูปแบบออนไลน์ (Student E-Orientation) สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ลงทะเบียน เวลา 08.30 - 09.00 น. เพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศออนไลน์ไ..