• ...

  รายละเอียดขอคืนเงินค่าจัดกิจกรรมพัฒนาจิตนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

  เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)​ ทำให้ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาจิตได้ ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการคืนเงินนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 จำนวนคนละ 600 บาท โดยให้ผู้ปกครอง/นักเรียน กรอกข้อมูลระหว่างวันที่ 10-17 กันยายน 2564 ตามลิ้..

 • ...

  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2564 โดย รหัสในการเข้าสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอให้นักเรียนติดตามข่าวสาร และประกาศจากทางโรงเรียนฯ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป ..

 • ...

  งานแนะแนว เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

  งานแนะแนวและทุนการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา    ทุนละ 4,000 บาท จำนวน 9 ทุน    ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 2 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 23 กรกฎาคม 2564 เงื่อนไขการรับสมัคร - เป็นนักเรียนที่มีความจำเป็นที่ต้องขอ..