• ...

  รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย

  วันที่ 10 มกราคม 2565 ผศ.วิชิต เผือกนอก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล พร้อมด้วยอาจารย์ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ สันประภา หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา นำนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย ที่กอง..

 • ...

  ผลการประกวดการ์ดวันคริสต์มาส

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการประกวดการ์ดวันคริสต์มาส จัดการแข่งขันโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ธันยวีย์ วงศ์วิลาศสกุล ม.2/4 นักเรียนระดับชั้น..

 • ...

  พิธีเปิดกิจกรรมสานฝันสู่อุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

  เมื่อวันพุธ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ไพทูล นารคร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมสานฝันสู่อุดมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ประธานและคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู โรงเ..

 • ...

  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียน

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เล็งเห็นความสำคัญในความปลอดภัยของนักเรียน คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อเป็นการปกป้องการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covic-19) ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในหลาย ๆ พื้นที่ ดังนั้นงานฝ่ายอาคารและสถานที่จึงได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนทั..

 • ...

  แนะแนวการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

  วันที่16 มิถุนายน 2564 งานแนะแนวการศึกษา นำนักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมและวางแผนเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป       ..

 • ...

  การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 1 (รูปแบบออนไลน์)

       ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่มีความรุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) มีความห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงในกา..

 • ...

  กิจกรรมประเมินผลการเรียนร่วมกับผู้ปกครอง

    เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมประเมินผลการเรียนร่วมกับผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน ที่ควรส่งเสริมสนับสนุน หรือพฤติกรรมที่จำเป็นต้องแก้ไข เพื่อหาแนวทางใน..

 • ...

  แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

  วันที่ 12 มีนาคม 2564 งานแนะแนวการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) นำนักเรียนเข้าร่วมรับฟังแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น The 20th Japan Education Fair In Khon Kaen ณ ห้อง ED-TEAL คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทย..

 • ...

  กิจกรรมเตรียมความพร้อม O-NET ม.3

  ฝ่ายวิชาการและวิจัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ม.3 ประจำปี 2563 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญตระหนักและเข้าใจในข้อปฏิบัติต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดติวให้กับนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ว..