• ...

  ประกาศเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ on-site

  ประกาศเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ on-site โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ on-site ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ขอรับการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดก..

 • ...

  คลิปวีดีโอมาตราการข้อปฏิบัติสาธิตพิชิตโควิด

  คลิปวีดีโอมาตราการข้อปฏิบัติสาธิตพิชิตโควิด ตามแผนรองรับมาตราการเตรียมเปิดภาคเรียนแบบ on-site ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด 19 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และคณาจารย์บุคลากรทุกท่าน โปรดศึกษาและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของ..

 • ...

  บรรยากาศการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ของนักเรียน รร.สาธิต มข.

  เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการรับวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรีย..

 • ...

  กิจกรรมประเมินผลการเรียนผู้บริหารพบผู้ปกครอง (รูปแบบบันทึกวีดีโอ)

  กิจกรรมประเมินผลการเรียนผู้บริหารพบผู้ปกครอง (รูปแบบบันทึกวีดีโอ) ในประเด็น - การประเมินผลการเรียนร่วมกับผู้ปกครอง - การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 - การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 - การให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วง..

 • ...

  ขอเชิญร่วมรับชมเสวนากับหมอ มข EP 18 : ก่อนเปิดเรียน รับมือโควิด 19

  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เสวนากับหมอ มข EP 18 : ก่อนเปิดเรียน รับมือ โควิด 19  ขอเชิญร่วมรับชมกับหัวข้อประเด็นคำถาม - เปิดเทอมในยุคโควิด ไปโรงเรียนดีไหม ? - ส่งลูกโรงเรียนจะปลอดภัยไหม ? - ไปโรงเรียนหรือจะเรียนอยู่บ้าน ? - เปิดเทอมนี้ ความพร้อม ความกังวล ?    ..