• ...

  ขอเชิญชวน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งความสุข

  ขอเชิญชวน นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมส่งความสุข ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook Live ทางเพจของโรงเรียน พร้อมลุ้นรับของขวัญมากมาย มาเข้าร่วมสนุกกันเยอะๆ นะคะ ..

 • ...

  แผนงานรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 (COVID-19)

  แผนงานรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 (COVID-19) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อเตรียมการเปิดเรียนในรูปแบบ On-site และ Hybrid ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   http://online.anyflip.com/thkxj/jrot/   http://online.anyflip.com/thkxj/jrot/ ..

 • ...

  ประกาศเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ on-site

  ประกาศเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ on-site โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ on-site ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ขอรับการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดก..

 • ...

  คลิปวีดีโอมาตราการข้อปฏิบัติสาธิตพิชิตโควิด

  คลิปวีดีโอมาตราการข้อปฏิบัติสาธิตพิชิตโควิด ตามแผนรองรับมาตราการเตรียมเปิดภาคเรียนแบบ on-site ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด 19 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และคณาจารย์บุคลากรทุกท่าน โปรดศึกษาและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของ..