• ...

  ประกาศ การจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์ (Online) ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2565

  เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างแพร่หลาย และรุนแรงในหลายพื้นที่ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่มีการหยุดยาว ซึ่งบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนอาจมีการเดินทางไปยังพื้นที่ต่าง ๆ และมีการจัดกิจกรรมทางสังคม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลั..

 • ...

  ขอเชิญชวน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งความสุข

  ขอเชิญชวน นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมส่งความสุข ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook Live ทางเพจของโรงเรียน พร้อมลุ้นรับของขวัญมากมาย มาเข้าร่วมสนุกกันเยอะๆ นะคะ ..

 • ...

  แผนงานรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 (COVID-19)

  แผนงานรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 (COVID-19) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อเตรียมการเปิดเรียนในรูปแบบ On-site และ Hybrid ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   http://online.anyflip.com/thkxj/jrot/   http://online.anyflip.com/thkxj/jrot/ ..

 • ...

  ประกาศเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ on-site

  ประกาศเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ on-site โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ on-site ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ขอรับการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดก..

 • ...

  คลิปวีดีโอมาตราการข้อปฏิบัติสาธิตพิชิตโควิด

  คลิปวีดีโอมาตราการข้อปฏิบัติสาธิตพิชิตโควิด ตามแผนรองรับมาตราการเตรียมเปิดภาคเรียนแบบ on-site ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด 19 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และคณาจารย์บุคลากรทุกท่าน โปรดศึกษาและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของ..

 • ...

  บรรยากาศการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ของนักเรียน รร.สาธิต มข.

  เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการรับวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรีย..

 • ...

  กิจกรรมประเมินผลการเรียนผู้บริหารพบผู้ปกครอง (รูปแบบบันทึกวีดีโอ)

  กิจกรรมประเมินผลการเรียนผู้บริหารพบผู้ปกครอง (รูปแบบบันทึกวีดีโอ) ในประเด็น - การประเมินผลการเรียนร่วมกับผู้ปกครอง - การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 - การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 - การให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วง..