• ...

  ปฏิทินโรงเรียน #สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

  ปฏิทินโรงเรียน #สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) หมายเหตุ: วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    ..

 • ...

  ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2565 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง-3 ตุลาคม 2565   ..

 • ...

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมนิทรรศการ

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมนิทรรศการ "วิถีใหม่แห่งการบูรณาการ สืบสานภาษาไทย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์ ผสมปราชญ์แห่งศิลป์" ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ..