• ...

    ขอเชิญร่วมรับชมเสวนากับหมอ มข EP 18 : ก่อนเปิดเรียน รับมือโควิด 19

    ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เสวนากับหมอ มข EP 18 : ก่อนเปิดเรียน รับมือ โควิด 19  ขอเชิญร่วมรับชมกับหัวข้อประเด็นคำถาม - เปิดเทอมในยุคโควิด ไปโรงเรียนดีไหม ? - ส่งลูกโรงเรียนจะปลอดภัยไหม ? - ไปโรงเรียนหรือจะเรียนอยู่บ้าน ? - เปิดเทอมนี้ ความพร้อม ความกังวล ?    ..

  • ...

    รายละเอียดขอคืนเงินค่าจัดกิจกรรมพัฒนาจิตนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

    เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)​ ทำให้ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาจิตได้ ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการคืนเงินนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 จำนวนคนละ 600 บาท โดยให้ผู้ปกครอง/นักเรียน กรอกข้อมูลระหว่างวันที่ 10-17 กันยายน 2564 ตามลิ้..