• ...

  กิจกรรมประเมินผลการเรียนร่วมกับผู้ปกครอง

    เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมประเมินผลการเรียนร่วมกับผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน ที่ควรส่งเสริมสนับสนุน หรือพฤติกรรมที่จำเป็นต้องแก้ไข เพื่อหาแนวทางใน..

 • ...

  แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

  วันที่ 12 มีนาคม 2564 งานแนะแนวการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) นำนักเรียนเข้าร่วมรับฟังแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น The 20th Japan Education Fair In Khon Kaen ณ ห้อง ED-TEAL คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทย..

 • ...

  กิจกรรมเตรียมความพร้อม O-NET ม.3

  ฝ่ายวิชาการและวิจัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ม.3 ประจำปี 2563 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญตระหนักและเข้าใจในข้อปฏิบัติต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดติวให้กับนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ว..

 • ...

  เปิดตัววงโปงลางน้องใหม่สาธิตมอดินแดง

  วันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมเปิดวงโปงลางน้องใหม่สาธิตมอดินแดงขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และต่อยอดองค์ความรู้ด้านมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยการแสดงวงโปงลางในวันนี้เครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดงส่ว..

 • ...

  กิจกรรมวันมาฆบูชา

  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และกรรมการนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาที่วัดป่าโนนม่วง โดยมีกิจกรรมฟังธรรมเทศนาจากพระสงฆ์การถวายจตุปัจจัยไทย ทาน พร้อมด้ว..

 • ...

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563

      กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ณ ห้องประชุม 35 ปี และ บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคาร 7 ปี โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ..

 • ...

  กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต

  วันที่ 15 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษดีบัณฑิต ศิษย์เก่ารวมทั้งคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 โอกาสนี้ นายไพทูล นารคร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตม..

 • ...

  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรม Coding และปัญญาประดิษฐ์ Ai

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียน ในหัวข้อ“การเขียนโปรแกรม (Coding) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ” ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดิ..

 • ...

  กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2563

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และรับฟังการกล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน จาก อาจารย์ ดร.ศักดิสิทธิ์ หัสมินทร์ ประธานจัด..

 • ...

  ประเมินผลการเรียนร่วมกับผู้ปกครอง

  วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมประเมินผลการเรียนร่วมกับผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน ที่ควรส่งเสริมสนับสนุน หรือพฤติกรรมที่จำเป็นต้องแก้ไข เพื่อหาแนวทางในการพัฒนานัก..

 • ...

  SMD Futsal League 2020

  วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย ศรีสำราญ รักษาการรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และคุณณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์ ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ให้เก..

 • ...

  กิจกรรม "ด้วยรัก กตัญญู จากใจลูกศิษย์"

  วันที่ 22 กันยายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม "ด้วยรัก กตัญญู จากใจลูกศิษย์" เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 7 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ อาจารย์สุภร จารุจรณ อาจารย์สายหยุด ขันขวา อาจารย์จรรยา ศรีสำราญ ..

 • ...

  กิจกรรมเนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2563

  วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563 โดยในปีนี้คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก คือ “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เลิกสูบ ลดเสี่ยง” เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวม..

 • ...

  รร.สาธิตสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักเรียน

  เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งได้ศึกษาดูงานด้านกรรมการนักเรียนและกิจกรรมนักเรียน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC งานด้านพัฒนานักเรียนและองค์กร..

 • ...

  พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคลฯ

  พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ..