• ...

    รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ (Science Education Awards) ครั้งที่ 27

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประเทืองสุข  มณีล้ำ และ อาจารย์อัครวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ที่ได้รับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ (Science Education Awards) ครั้งที่ 27 (พ.ศ. 2563) มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Scie..