• ...

    รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ (Science Education Awards) ครั้งที่ 27

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประเทืองสุข  มณีล้ำ และ อาจารย์อัครวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ที่ได้รับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ (Science Education Awards) ครั้งที่ 27 (พ.ศ. 2563) มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Scie..

  • ...

    ชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่ง 2 รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ

    วันที่ 2 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมแสดงความชื่นชม ยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน และรางวัลนักเรียนที่มีผลงานโดดเด่น จากการเข้าร่วมกิจกรรม The 10th Online-ASEAN+3 Student Camp for the Gifted in Scienc..